UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým UNIV

Cílem tohoto informačního systému je poskytnout veřejnosti informace o nabídce dalšího vzdělávání vytvořené v rámci projektu UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé. Tuto nabídku poskytují sítě škol z krajů: Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.

UNIV 2 Kraje

Proměna škol v centra celoživotního učení UNIV 2

Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání a Strategii celoživotního učení ČR. Cílem projektu, UNIV 2 KRAJE je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení.

UNIV 3

Podpora procesů uznávání UNIV 3

Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.